Doorgaan naar inhoud Ga naar navigatie

VoorwaardenBijzondere Voorwaarden (versie 2020/01)

1. Toepassingsgebied

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op alle aankopen door de klant via deze webshop van Bosch Thermotechnology nv, hierna de “Vennootschap” genoemd.

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Vennootschap. De Algemene Voorwaarden blijven van toepassing voor alles wat niet geregeld wordt in deze Bijzondere Voorwaarden.

Indien enige bepaling van deze Bijzondere Voorwaarden niet zou kunnen toegepast worden, dan zal deze vervangen worden door een gelijkaardige bepaling rekening houdend met het oorspronkelijk beoogde doel. Niettemin blijven alle andere bepalingen van toepassing.

De Vennootschap mag op ieder moment deze Bijzondere Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum van publicatie in de webshop.

Door de webshop te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met deze Bijzondere Voorwaarden alsook met de Algemene Voorwaarden van de Vennootschap.

De toegang tot deze webshop is beperkt tot zakelijke klanten met HVAC activiteiten.

2. Beelden

De foto’s in de webshop zijn louter illustratief en komen grotendeels overeen met onze diensten en producten. De Vennootschap is niet aansprakelijk als een afbeelding of kenmerk toch zou afwijken van het daadwerkelijk product of dienst.

3. Bestelling

Het afronden van een bestelling op de webshop betekent niet dat deze bestelling is aanvaard door de Vennootschap. Een definitief akkoord komt pas tot stand bij ontvangst door de klant van de orderbevestiging uitgaand van de Vennootschap.

Fouten in de bestelling (product type, aantal, leveringsadres, etc) zijn voor rekening van de klant. Bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vennootschap en tegen de voorwaarden van de Vennootschap. Geleverde goederen kunnen enkel worden teruggenomen mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Vennootschap.

4. Levering

Goederen worden verzonden naar het opgegeven adres in de bestelling. Enkel leveringen in België zijn toegelaten.

In geval van verkeerde, onvolledige of onduidelijke opgave van leveringsadres, zal een 2de noodzakelijk geworden transport worden aangerekend aan de klant. Hetzelfde geldt in geval van een onbereikbare losplaats.

Tenzij anders schriftelijk afgesproken, zal het materiaal op het leveringsadres enkel afgezet worden voor zover daar een persoon aanwezig is die door de klant gemandateerd werd om het materiaal in ontvangst te nemen en de leverbon te ondertekenen. Deze regeling geldt niet voor leveringen op een afhaalpunt.

Het materiaal wordt afgeladen naast de vrachtwagen. De klant dient zelf in te staan voor de verdere verplaatsing van het materiaal.

De leveringen worden georganiseerd op basis van een route- en dagplanning. Dit betekent dat er per week vaste leverdata zijn voor elke regio. Bij de bestelling is het mogelijk om een afwijkende leverdatum aan te vragen. Voor leveringen volgens de route- en dagplanning worden geen transportkosten aangerekend, uitgezonderd voor leveringen met een waarde lager dan 100,- euro (netto, excl BTW). Er worden geen transportkosten aangerekend voor een afhaling in een van de vestigingen van de Vennootschap.

5. Inloggegevens

De klant moet de Vennootschap onmiddellijk melden als er aanpassingen dienen te gebeuren in de inloggegevens van de klant (bij voorbeeld: verwijderen van bestaande gebruiker). De Vennootschap zal deze aanpassingen ten laatste op de volgende werkdag uitvoeren. De Vennootschap is nooit verantwoordelijk voor verlies, diefstal, misbruik of verkeerd gebruik van inloggegevens van gebruikers van de klant.

  • Algemene voorwaarden

    Aanvaard ajb de Algemene voorwaarden vooraleer media te downloaden